varg
Några rader om min filosofi…
Jag engagerar mig i många frågor i vårt samhälle eftersom mycket som sker idag har gått överstyr. Ibland blir jag lite trött på all dårskap som träder fram på arenan – det kan bl a vara ”elitens” och bankernas enorma makt över politikerna, vilka ska vara våra företrädare i olika samhällsfrågor, men som nu har abdikerat. Som tur är, har nya goda krafter satts igång t ex rörelsen Omställning Sverige som växer för varje dag och som är en världsomfattande rörelse.

Forskarna har ropat, skrikit i över 20 år om den kritiska situation som råder på vår jord, att vi måste ändra vår livsstil i västvärden. Den allt överskuggande faran är att vårt ekologiska system är på väg att haverera och då har människan små chanser att överleva. Synd att så få politiker och andra människor förstår dilemmat och därmed fördröjer verkligt stora förändringar.

I detta skifte som vi är inne i nu, innebär att vi ska backa tillbaka och hitta nya vägar för att överleva – ett första steg är att se livet med mer omsorgsfulla och kärleksfulla ögon, på allt och alla som inte kan göra sina röster hörda och det är barn, gamla, djur och natur (ekosystemet). Om vi inte kan se till att dessa grupper mår bra, kommer vi inte heller kunna bygga ett framgångsrikt samhälle.

Varje människa är faktiskt en del av vårt samhälle och vi har ett ansvar att delta i ett nytt samhällsbygge – alla bidrar med vad de är duktiga på! Nytänk alltså…

Eftersom jag tidigt förstod konsekvenserna av vårt handlande, har jag engagerat mig i de fyra områdena på olika sätt under en lång tid eftersom jag har en perfekt utbildning för detta. Jag har förstått att det är nödvändigt att se i termer av helhet för att kunna agera och ta rätt beslut på detaljnivå.

Nu när vi är i denna kaotiska situation, är det viktigt att fokusera på ekosystemet – det system som ger oss frisk luft, rent vatten, mat mm. Våra rovdjur är otroligt viktiga i ekosystemet – en viktig del i balansen. Det finns ju bara två ”typer” av djur, bytesdjur och rovdjur och där får ingen av dessa fattas, alla har sin givna plats för att ekosystemet ska vara friskt.

Så jag förespråkar mer förståelse, respekt och kärlek till allt levande i naturen – värna om djuren, värna om skogen, om vattnet och om luften! Om jag får önska något så är det att alla ska TÄNKA NYTT och GÖRA NÖDVÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR I SINA LIV – så kommer vi att klara den viktiga omställningen!

Till våra fantastiska stora rovdjur varg, björn, lo, järv, kungsörn, som plågas o dödas av hatiska individer - vi på Naturögat vet ert stora värde och vi ger aldrig upp förrän ni får leva i harmoni på era egna villkor! Detta löfte är vårt mål.

Kristina Hallin
Hälsopedagog, fil kand
Fått Naturskyddsföreningen Dalarnas Miljöpris 2012
Blev våren 2012 uppmärksammad som en fantastisk ambassadör för Avesta kommun

E-post: info@naturogat.se

skog